Gro­ßes Wald­kon­zert an den Sie­ben Quel­len, Nütter­den

Sonn­tag, 04.09.2016 (Be­ginn 14:30 Uhr — En­de 16:30 Uhr)
Wald­er­leb­nis­pfad Sie­ben Quel­len, Rö­mer­stra­ße 47559 Kra­nen­burg-Nüt­ter­den

 

palakt

Schreibe einen Kommentar

*

%d Bloggern gefällt das: